INFORMACJA O PRZETWARZANIU
DANYCH OSOBOWYCH /POLITYKA PRYWATNOŚCI/
W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWYM „BLACHO-BUD” BOGUSŁAW STEMPIEŃ W SZCZEKOCINACH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) , wskazuje się co następuje:


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „Blacho-Bud” Bogusław Stempień ul. Zielona 62, 42-445 Szczekociny.

2. Z Administratorem można skontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Zielona 62 , 42-445 Szczekociny, telefonicznie pod numerem 34 355 72 45 lub elektronicznie na adres e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych .

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu:

  • wykonania łączącej nas umowy o pracę - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz c RODO , dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji tego celu ;
  • marketingu produktów własnych, który to cel jest naszym prawnie uzasadnionym interesem - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, dane osobowe będą przechowywane do czasu, w którym ustanie cel dla którego zostały zebrane lub wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu , w zależności od tego co nastąpi pierwsze;
  • udokumentowania wykonania obowiązków związanych z zawarciem łączącej nas umowy , wynikających z przepisów ustawy o rachunkowości i prawa podatkowego – na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO, dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji przez. Administratora tego celu ;
  • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, które to działania są naszym prawnie uzasadnionym interesem -na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO , dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji tego celu ;
  • archiwalnych (dowodowych) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest naszym prawnie uzasadnionym interesem -na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO , dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji tego celu ;

5. Pani/Pana dane osobowe w związku z realizacją celów opisanych w pkt. 3 mogą być przekazywane odbiorcom danych tj:

  • organom władzy publicznej, podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów, w zakresie i celach wynikających z przepisów prawa, np. Bankom , Urzędom Skarbowym;
  • podmiotom wspierającym, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie umów powierzenia.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które Pani/Pana dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;

8. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia zawarcie umowy z Administratorem.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania .

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.